Łącznik biurowy Segro Corning

Budowa łącznika biurowego
pomiędzy halami Corning w Strykowie
Generalny wykonawca: Goldbeck Sp. z o.o.
Termin realizacji: sierpień 2018 – listopad 2018